Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. O nás

O nás

Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA) je od mája 2016 analytickou jednotkou na Úrade vlády SR a je súčasťou sekcie plánu obnovy (SPO). ISA vykonáva analytickú činnosť zameranú na oblasť podpory stratégie hospodárskej a sociálnej politiky v súlade s hospodársko-politickými cieľmi a strategickými prioritami programového vyhlásenia vlády.

Sme jednou zo sektorových analytických jednotiek ústredných orgánov štátnej správy.

Hlavným poslaním analytických jednotiek je poskytovať kvalitný analytický servis pre potreby ústredných orgánov štátnej správy.

Organizačne sa členíme na oddelenie analýz s analyticko-strategickým zameraním a oddelenie implementácie, ktoré vyhodnocuje plnenie revízie výdavkov za jednotlivé oblasti.

Máme tím zložený z 5 analytikov a 7 odborníkov na oblasti hodnotenia revízie výdavkov pod odborným vedením ekonomického analytika Petra Goliaša.

Spolupracujeme s odbornými a špecializovanými útvarmi z verejnej aj podnikovej praxe za účelom zabezpečenia základného odborného rámca na riešenie otázok ďalšieho smerovania ekonomického rozvoja Slovenskej republiky.

Plníme funkciu sekretariátu Národnej rady pre produktivitu (NRP).