Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. O nás
 3. Oddelenie implementácie

Oddelenie implementácie

Oddelenie implementácie ISA je zoskupením vládnych analytikov, ktorí majú za úlohu dohliadať na implementáciu revízie výdavkov a pomáhať rezortom implementovať dlhodobé stratégie a reformy do praxe. Vďaka implementácii a plneniu úsporných opatrení:

 • dosahuje vláda kvalitné výsledky rýchlejšie, flexibilnejšie a transparentne;
 • existujú úspešné reformy, ktoré vytvárajú lepší život pre občanov;
 • všetky úspory sú prerozdeľované na nové priority vlády.

Revízia výdavkov hodnotí účinnosť a efektívnosť výdavkov a identifikuje opatrenia, ktoré zvyšujú hodnotu za peniaze z verejných financií, čím umožňuje fiškálnu úsporu, lepšie verejné služby pre občanov (výsledky) a/alebo presun financií na priority vlády.

Publikácie oddelenia

O tom, ako implementujeme

Revízie výdavkov vytvárajú spoločné analytické tímy na úrovni MF SR a vecne príslušného ministerstva.

Revízie výdavkov sú vypracované podľa oblastí. Identifikujú opatrenia, ktoré zvýšia hodnotu za peniaze z verejných financií, čím umožnia fiškálnu úsporu, lepšie verejné služby pre občanov a/alebo presun financií na ďalšie priority vlády.

V spolupráci s MF SR a rezortom vypracujeme implementačný plán plnenia opatrení revízie. Obsahuje implementačné kroky a indikátory, pomocou ktorých vieme merať progres v sektore a kalkulovať výšku úspor, ktorá môže byť prerozdelená na nové priority v sektore.

Každoročne vyhodnocujeme opatrenia v Súhrnných implementačných správach, ktoré obsahujú odpočty plnenia opatrení (kalkulácie výšky úspor vrátane vyhodnotenia implementácie reforiem a stratégií rezortu).

Implementačný plán
 • stanovuje spôsob vykazovania plnenia opatrení revízie výdavkov pre jednotlivé oblasti definovaním cieľov a krokov, ktoré implementujú opatrenia revízie výdavkov rýchlejšie, flexibilnejšie a transparentne
 • umožňuje pomocou merateľných ukazovateľov vyhodnotiť východiskovú a cieľovú hodnotu opatrení
Implementačná správa
 • obsahuje hodnotenie plnenia opatrení implementačného plánu navrhnutých v revízii výdavkov formou odpočtov podľa jednotlivých oblastí a výsledkov plnenia merateľných ukazovateľov navrhnutých v implementačnom pláne
 • navrhuje odporúčania pre ďalšie plnenie smerom k úspešnej implementácii opatrení a efektívnemu vynaloženiu verejných výdavkov z dlhodobej perspektívy
 • predkladá sa v nasledujúcom roku po dobu plnenia opatrení, v ktorom bola predložená revízia výdavkov
 • od 1.1.2020 podľa § 14 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. sa súčasne s návrhom rozpočtu verejnej správy predkladá hodnotenie plnenia opatrení navrhnutých v revízii výdavkov (priebežná / súhrnná implementačná správa)

Metodické dokumenty

Metodika odpočtu PDF (76 kB)
Návod k odpočtovaniu plnenia opatrení v implementačných správach PDF (161 kB)
Vzor Implementačného plánu PDF (221 kB)