Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Slovensko je otvorené najmä cudzincom zvnútra EÚ, podiel migrantov z tretích štátov je u nás najnižší v EÚ
Aktualita

Slovensko je otvorené najmä cudzincom zvnútra EÚ, podiel migrantov z tretích štátov je u nás najnižší v EÚ

Aktualizované 12. 9. 2023

Obsah

Členské štáty Európskej únie prijali do roku 2020 v priemere vyšší podiel migrantov zvonka (67 % z celkovej imigrácie) ako zvnútra EÚ (33 %). Vyplýva to zo štatistík OSN spracovaných inštitútom ISA.

Na Slovensku je to opačne. Zo štátov mimo EÚ bolo 23 % a zvnútra bloku 77 % imigrantov, čo je zďaleka najviac v EÚ. Popri Slovensku jedine Luxembursko (72 %) a Maďarsko (55 %) mali v roku 2020 viac ako polovičný podiel migrantov z Únie. Všetci ostatní členovia EÚ prijali viac prisťahovalcov pochádzajúcich z tretích štátov. Tieto údaje sú z roku 2020, preto nezachytávajú prílev imigrantov z Ukrajiny po vypuknutí vojny.

Schopnosť integrovať cudzincov je kľúčová na využitie ich potenciálu prispieť k rozvoju štátu. Podľa medzinárodných porovnaní však prisťahovalci tretích štátov čelia na Slovensku mnohým prekážkam.

Potvrdzuje to index MIPEX (The Migrant Integration Policy Index), kde je Slovensko spomedzi 56 štátov na desiatom mieste odzadu spolu s Chorvátskom, v rámci EÚ na treťom mieste odzadu. Slovenský prístup k integrácii klasifikuje MIPEX ako „rovnosť na papieri“, čo znamená, že imigranti majú rovnaké základné práva, nie však rovnaké príležitosti.

Podľa indexu zaostáva Slovensko pri integrácii najmä v troch oblastiach – uplatnení imigrantov na trh práce, zaradení do systému vzdelávania a tiež v politickej participácii, keďže cudzinci nemajú právo vstupovať do politických strán a zakladať politické združenia.

Viac sa dočítate v aktuálnom ekonomickom prehľade ISA.

Týždňový ekonomický prehľad (PDF)

Aktualizované 12. 9. 2023