Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Slovensko má najvyššiu prekvalifikovanosť vo V4
Aktualita

Slovensko má najvyššiu prekvalifikovanosť vo V4

Aktualizované 12. 9. 2023

Obsah

Na Slovensku malo vlani 23 % ľudí vo veku 15-64 rokov vyššie vzdelanie, ako je potrebné pre ich prácu. To je najviac vo V4, ale blízko priemeru EÚ (22 %). Nižšia prekvalifikovanosť je podľa Eurostatu v Česku a Maďarsku (zhodne 14 %) aj v Poľsku (20 %).

Slovensko v regióne prekonalo iba Rakúsko (28 %), čo môže súvisieť s prítomnosťou vysokokvalifikovaných zamestnancov z okolitých štátov. Tí za vyššie mzdy vykonávajú často aj prácu pod úroveň ich vzdelania. Najvyššia prekvalifikovanosť je v Španielsku (36 %) a najnižšia v Luxembursku (7 %).

Pri pohľade na ľudí s vysokoškolským vzdelaním Slovensko vyčnieva ešte viac. Miera prekvalifikovanosti vo veku 25-34 rokov v roku 2020 dosiahla 28 % a bola vyššia ako v Rakúsku (27 %), Poľsku (26 %), Česku (18 %) aj Maďarsku (16 %). Priemer EÚ bol 24 %.

Nadmerná kvalifikovanosť môže naznačovať pripravenosť pracovnej sily na nové výzvy. Na druhej strane rizikom je neefektívne použitie verejných prostriedkov na vzdelávanie a tiež strata času, ktorý mladí ľudia „nadbytočne“ strávia vo vzdelávacom procese. Preto je potrebná bližšia analýza príčin aj riešení.

Možné príčiny nadmernej kvalifikácie na Slovensku:

  • Skokový nárast počtu absolventov a študentov vysokoškolského štúdia za poslednú dekádu. Spolu so študentmi vysokých škôl stúpol ich počet zo 420-tisíc v roku 2014 na 977-tisíc v roku 2021. Napriek tomu podiel obyvateľstva s univerzitným vzdelaním stále nedosahuje úrovne vyspelých štátov. Na Slovensku má zhruba 40 % ľudí vo veku 25-34 rokov vysokoškolské vzdelanie. V rovnakej vekovej skupine v EÚ je to 42 % a v OECD 47 %.
  • Nadpriemerná dĺžka vysokoškolského štúdia, osobitne z dôvodu vyššieho podielu študentov druhého stupňa. Kým na Slovensku malo v roku 2021 len 4 % ľudí vo veku 25-64 rokov najvyššie vzdelanie na úrovni bakalára, priemer OECD bol 19 % a EÚ 15 %. Naproti tomu najvyššie vzdelanie na úrovni magistra malo na Slovensku 23 % ľudí, priemer OECD bol 14 % a EÚ 17 %.
  • Nesúlad študijných programov a potrieb trhu práce. Vysoké školy môžu vzdelávať ľudí s nepotrebnými kvalifikáciami. Súčasne na domácom trhu práce môžu chýbať pracovné pozície v odboroch, ktoré absolventi vyštudovali.

Možné riešenia:

  • Intenzívnejšie využívanie bakalárskeho štúdia a obmedzenie magisterského štúdia. Štát by mal motivovať vysoké školy otvárať profesionálne bakalárske programy, po absolvovaní ktorých by mladí ľudia odchádzali priamo na trh práce.
  • Zosúladenie študijných programov na vysokých školách s potrebami trhu práce. Dôležité je sledovať uplatnenie absolventov jednotlivých študijných programov a finančne motivovať vysoké školy, aby rozvíjali úspešné programy a zatvárali menej úspešné.

Aktualizované 12. 9. 2023