Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Štátna pomoc firmám počas pandémie bola pridrahá a neadresná
Aktualita

Štátna pomoc firmám počas pandémie bola pridrahá a neadresná

Aktualizované 12. 9. 2023

Obsah

Väčšina firiem (57 %), ktoré štát podporil počas pandémie, by krízu prežila aj bez dotácií. Poskytnutá pomoc postačovala zhruba desatine firiem (12 %), pre zvyšnú tretinu (31 %) bola nedostatočná na udržanie kladnej bilancie peňažných tokov.

Z hľadiska objemu poskytnutých zdrojov sa polovica štátnej pomoci ušla spoločnostiam, ktoré by si poradili aj bez nej. Inými slovami, ak by mal štát presnejšie informácie a pomoc lepšie cielil, na rovnaký výsledok by potreboval len približne polovicu vynaložených zdrojov.

Zo zvyšnej polovice štát vynaložil 21 % zdrojov na spoločnosti, pre ktoré bola pomoc dostačujúca a 29 % smerovalo do spoločností, ktorým pomoc nestačila.

Celkovo štát vynaložil na pandemickú pomoc v skúmanej vzorke firiem 1,07 miliardy eur, ktoré smerovali do takmer 40-tisíc malých a stredných podnikov z celkovej vzorky 109-tisíc firiem. Vzorka bola očistená o neaktívne firmy. Za optimálnych okolností by na záchranu firiem stačilo 533 miliónov eur, ktorými by štát pokryl výpadok hotovosti v dôsledku pandémie.

V ktorej oblasti bola pomoc najefektívnejšia? Naznačiť to môže porovnanie koncentrácie počtu poskytnutých dotácií v sektore s tým, koľko percent zachránených spoločností bolo z daného sektora. Sektor služieb prijal 51 percent dotácií, ale mal podiel 54 percent zo zachránených firiem. Naopak, sektor obchodu prijal 25 percent dotácií, ale len tvoril len 22 percent zachránených spoločností.

Najväčší podiel na dotáciách mala Prvá Pomoc, v rámci nej štát preplatil 80 % mzdy zamestnanca podnikom, ktoré boli zatvorené. Okrem nej sa do dotácií počítala aj Pomoc v cestovnom ruchu, Dotácia na nájomné, Pomoc pre cestovný ruch, Pomoc pre autobusovú dopravu a Pomoc na podporu kultúry a kreatívneho priemyslu.

Viac sa dočítate v ekonomickom prehľade ISA.

Týždňový ekonomický prehľad (PDF)

Aktualizované 12. 9. 2023