Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. Aktuality
 3. Prečo je na Slovensku málo inovatívnych liekov a čo sa s tým dá robiť?
Aktualita

Prečo je na Slovensku málo inovatívnych liekov a čo sa s tým dá robiť?

Aktualizované 12. 9. 2023

Obsah

Zdravotné poisťovne míňajú čoraz viac peňazí na lieky uhrádzané na výnimku, čiže mimo štandardného procesu kategorizácie. Namiesto automatickej úhrady sú tak pacienti čoraz častejšie odkázaní na rozhodovanie od prípadu k prípadu. Vzniká tým riziko rozdielneho prístupu k pacientom, keď jednému môže byť liek schválený, inému zamietnutý.

V roku 2022 stúpli úhrady na výnimku o 35 % na 86 miliónov eur pri vyše 13-tisíc schválených žiadostiach. Zo systému výnimiek sa tak hradilo takmer 7 % verejných výdavkov na lieky. Mal by sa využívať len výnimočne, v Nemecku a Holandsku ho napríklad nemajú vôbec.

Príčiny rastúcich úhrad na výnimku:

 • Nedostatok peňazí na kategorizáciu inovatívnych liekov. Na rok 2023 je v rozpočte ministerstva zdravotníctva vyčlenených na tento účel 110 miliónov eur. Z nich je 50 miliónov eur naviazaných na plnenie úsporných opatrení, neexistuje tak garancia, že sa použijú.
 • Chýbajúce agregované dáta o spotrebe liekov podľa diagnóz pacientov. Posledné dáta o onkologických pacientoch sú z roku 2013. Bez aktuálnych dát štát nevie správne určiť priority pri kategorizácii. Do automatických úhrad sa môžu dostávať menej využívané lieky, ktoré odčerpávajú peniaze na potrebné inovatívne lieky.
 • Pomalý proces kategorizácie.

Aj z týchto dôvodov Slovensko zaostáva v počte dostupných inovatívnych liekov, čo potvrdzujú dáta agentúry IQVIA:

 • Na Slovensku bolo k januáru 2022 dostupných len 9 inovatívnych onkologických liekov, kým v Česku 27, v Maďarsku 20 a v Poľsku 17. Zaostávame dokonca aj za Bulharskom so 17 liekmi a Rumunskom s 10 liekmi.
 • V Nemecku bolo dostupných všetkých 41 sledovaných liekov, v Taliansku 37 a medzi lídrov patrí aj Dánsko a Švajčiarsko s 36 liekmi.
 • Podobne zaostáva Slovensko aj v dostupnosti liekov na zriedkavé ochorenia.

Riešenia:

 • Novela zákona č. 363/2011 o rozsahu a podmienkach úhrady liekov účinná od augusta 2022 uľahčuje vstup inovatívnych liekov do automatického systému úhrad. Za rok 2022 vstúpilo do kategorizácie 9 nových liekov a 10 liekov s rozšíreným indikačným obmedzením alebo zaradením novej liekovej formy. Od januára 2023 pribudlo ďalších 17 liekov a pre 7 liekov bolo rozšírené indikačné obmedzenie.
 • Novela tiež zrýchlila proces kategorizácie, keď posilnila administratívne kapacity regulátora a upravila podmienky pre vstup inovatívnych liečiv tak, aby aj drahšie lieky mali možnosť vstúpiť do systému.
 • Aktualizácia dát o spotrebe liekov podľa diagnóz pacientov a ich využívanie pri rozhodovaní o kategorizácii lieku.
 • Vytvorenie nového systému financovania zriedkavých ochorení. Napríklad v Česku sú od januára 2022 nákladné liečby financované vo vysoko špecializovaných centrách zriedkavých ochorení s presne definovaným rozpočtom.

Aktualizované 12. 9. 2023