Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Revízia výdavkov na obranu
Aktualita

Revízia výdavkov na obranu

Aktualizované 12. 9. 2023

Obsah

Rezort obrany v roku 2021 ušetril 24,77 milióna eur. Z toho 24 miliónov eur vďaka zastropovaniu miezd profesionálnych vojakov na úrovni z roku 2020. Optimalizácia nákupu uniforiem priniesla úsporu zvyšných 0,77 milióna eur.

V nadväznosti na dokončenie strategického rámca obrany parlament schválil v roku 2022 Dlhodobý plán rozvoja rezortu obrany do roku 2035, čo je hlavný dokument v oblasti dlhodobého obranného plánovania. Určuje ciele a postupy na vytvorenie, udržiavanie a rozvoj kapacít a spôsobilostí ozbrojených síl, ministerstva obrany a jeho organizačných útvarov.

Ministerstvo tiež vypracovalo Metodiku hodnotenia investícií, ktorú revízia odporúčala pripraviť. Metodika určuje investičné postupy a metódy, podobne ako v iných rezortoch s vysokými kapitálovými výdavkami.

Oba dokumenty boli vytvorené v súlade s princípom hodnoty za peniaze a rešpektujú plnenie strategických cieľov i obranných záväzkov SR.

Z odporúčaní revízie výdavkov na obranu sa zatiaľ nesplnilo viacero opatrení.
Napríklad nie je dokončená revízia plánu vytvorenia ťažkej mechanizovanej techniky, k čomu sa Slovensko zaviazalo v nových koncepčných obranných dokumentoch.

Medzi najväčšie výzvy patrí aj desaťpercentná úspora na osobných výdavkoch civilného personálu podmienená procesno-organizačnou analýzou úradu ministerstva obrany.

Pri niektorých opatreniach rezort nedodal potrebné informácie, preto ich nie je možné vyhodnotiť. Napríklad nevieme povedať, ako napreduje analýza výdavkov podriadených organizácií ministerstva obrany a optimalizácia osobných výdavkov velenia Ozbrojených síl SR.

Ministerstvo nesprístupnilo ani hodnotenie operačnej pripravenosti ozbrojených síl, ani dáta na analýzu výsluhových dôchodkov, vďaka ktorým by bolo možné plánovať „životný cyklus“ profesionálnych vojakov.

Aktualizované 12. 9. 2023