Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo za rok 2021
Aktualita

Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo za rok 2021

Aktualizované 12. 9. 2023

Obsah

V pôdohospodárstve sa kľúčové reformy nenapĺňajú, alebo len pomaly.

Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka v roku 2019 zhrnula odporúčané opatrenia zamerané najmä na zvýšenie produktivity v poľnohospodárstve, stabilizáciu príjmu farmárov, posilnenie udržateľnosti pôdohospodárstva a zefektívnenie prevádzky rezortu.

Podstatná časť opatrení sa viaže na efektívne nastavenie politík v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ na roky 2021 až 2027, vďaka ktorej môžu slovenskí poľnohospodári čerpať v rokoch 2023-27 spolu 3,38 miliardy eur z eurofondov a 866,8 milióna eur zo štátneho rozpočtu.

V roku 2021 bolo plnenie odporúčaní pomalé. Viaceré dôležité opatrenia v oblasti fungovania trhu s pôdou či optimalizácie hospodárenia štátnych podnikov meškajú, alebo sa s nimi ešte vôbec nezačalo. Patrí medzi ne napríklad:

  • komplexná reforma a digitalizácia Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), čo je ťažisková zmena v rezorte,
  • každoročné zabezpečovanie pozemkových úprav, ktoré povedú k sceľovaniu pozemkov,
  • optimalizácia výdavkov rezortu pôdohospodárstva a podriadených organizácií vrátane štátnych podnikov,
  • procesno-organizačný audit ministerstva.

Pri nastavovaní systému riadenia katastrofických rizík (napríklad záplavy alebo sucho) v poľnohospodárstve nedošlo k výraznému pokroku. Taktiež revitalizácia závlahovej a odvodňovacej siete bola minimálna.

Hoci pri monitorovaní ťažby dreva ministerstvo pokračuje v plnení opatrení, momentálne je nedostatočné. Všetky tri lesohospodárske podniky rezortu uvádzajú do prevádzky systém sledovania ťažby dreva. Napriek tomu sú možnosti kontroly priamo v teréne obmedzené.

Od začiatku sledovania opatrení v roku 2019 nastal mierny pokrok v poskytovaní údajov o pôde, poľnohospodárskej výrobe a lesníctve. Údaje však zatiaľ nie sú poskytované verejnosti v anonymizovanej forme, prijateľnom formáte a transparentným spôsobom.

Medzi hlavné úspechy v oblasti pôdohospodárstva za rok 2021 patria:

  • zverejňovanie dát o vlastníckej štruktúre a využití pôdy v jednotlivých katastrálnych územiach,
  • zrozumiteľné zverejňovanie všetkých dostupných dát v lesníctve,
  • udržanie miery samofinancovania vedy a výskumu v Národnom lesníckom centre nad 75 %.


Aktualizované 12. 9. 2023