Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Revízia výdavkov na kultúru za rok 2021
Aktualita

Revízia výdavkov na kultúru za rok 2021

Aktualizované 12. 9. 2023

Obsah

Kultúra sa dočkala reforiem aj úspor, financovanie RTVS zostáva otvorené.

Revízia výdavkov na kultúru vytýčila 51 opatrení, ktoré majú zvýšiť prínos a prípadne aj ušetriť z peňazí vynaložených z verejných zdrojov. Medzi hlavné priority patrí zvyšovanie návštevnosti kultúrnych inštitúcií a podujatí, a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva. Hoci sa viacero opatrení v roku 2021 naplniť podarilo, tie kľúčové (týkajúce sa múzeí, galérií, knižníc, umenia a obnovy pamiatok) sú plánované na roky 2022 a 2023.

Medzi hlavné úspechy v oblasti kultúry za rok 2021 patria:

  • dosiahnutie úspor v nákladoch na údržbu hardvéru a softvéru digitalizačných pracovísk v inštitúciách spravujúcich kultúrne dedičstvo vo výške 3 milióny eur (oproti plánovanému 1 miliónu eur),
  • nastolenie transparentných výberových konaní na riaditeľov rozpočtových organizácií a priamo riadených organizácií,
  • napredovanie prác na cieľoch a merateľných ukazovateľoch kultúrnych politík, ktoré budú súčasťou pripravovanej Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu 2030, tá bude kľúčová pri nastavení smerovania kultúry na Slovensku v strednodobom horizonte,
  • napredovanie prác na optimalizácii systému predaja a rezervácie vstupeniek v zriadených organizáciách,
  • ministerstvo kultúry vypracovalo metodiku na určovanie investičných priorít v kultúre, ktorá spolu so zásobníkom investičných zámerov určuje hlavné strategické ciele investícií v oblasti kultúry.

Naopak, zatiaľ nedošlo k návrhu udržateľného modelu financovania a systému hodnotenia verejnoprávnosti a kvality RTVS. Plánované úspory vo výške 0,8 milióna eur sa nerealizovali. Problematika financovania sa skomplikovala, keďže parlament medzičasom odhlasoval zrušenie koncesionárskych poplatkov od júla 2023, čím RTVS stratí stabilný a politicky nezávislý príjem.

Aktualizované 12. 9. 2023