Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. Aktuality
 3. Najväčšie pokroky v zdravotníctve v roku 2021
Aktualita

Najväčšie pokroky v zdravotníctve v roku 2021

Aktualizované 12. 9. 2023

Obsah

ISA pravidelne sleduje, ako plnia jednotlivé rezorty odporúčania na zvýšenie efektívnosti. Závery zverejňujeme v implementačných správach, najnovšie za rok 2021. Hlavné zistenia postupne predstavíme v sérii statusov na tejto stránke. Začíname zdravotníctvom.

Napriek pandémii COVID–19 rezort zdravotníctva v roku 2021 uskutočnil viaceré dôležité reformy:

 • pripravil optimalizáciu siete nemocníc podľa jasných pravidiel špecializácie;
 • zlepšil kontrolu elektronického predpisovania liekov a zdravotníckych pomôcok;
 • umožnil telefonické konzultácie s lekárom;
 • zjednotil postupy stanovenia diagnózy a liečby pacientov;
 • vytvoril Národný inštitút pre hodnotenie technológií v zdravotníctve, ktorý kontroluje efektivitu vynakladania verejných zdrojov na zdravotnícke technológie.

Rezortu sa tiež v rokoch 2019-21 podarilo ušetriť 170,9 mil. eur, čo je viac ako polovica z potenciálnej úspory 304,5 mil. eur identifikovanej v revízii výdavkov. Najväčšie úspory:

 • vo výdavkoch na lieky sa ušetrilo 80,6 mil. eur vďaka porovnávaniu cien liekov so zahraničím, efektívnejšiemu verejnému obstarávaniu a prehodnocovaniu úhrad za lieky z verejných zdrojov;
 • služba eRecept, teda elektronické predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok pomohlo usporiť 28,3 mil. eur;
 • úspory vybraných skupín prevádzkových nákladov Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) dosiahli 5,7 mil. eur;
 • ďalších 65 mil. eur sa podarilo ušetriť vďaka nepriamym revíziám výdavkov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktoré zahŕňali platby za neoprávnene vykázané vyšetrenia lekárov v nemocniciach a ambulanciách. Táto suma nepredstavuje reálne úspory, iba prerozdeľuje prostriedky verejného zdravotného poistenia v rámci VšZP.

Naopak, v oblasti zdravotníctva sa zatiaľ nepodarilo:

 • zaviesť výšku úhrad v nemocniciach podľa diagnózy pacienta (klasifikačný systém DRG);
 • pravidelne porovnávať ceny liekov a zdravotníckych pomôcok so zahraničím;
 • pravidelne hodnotiť klinický prínos lieku vo vzťahu k úhradám z verejných zdrojov;
 • dostať do systému úhrad čo najviac generík a biosimilárov;
 • dostatočne motivovať mladých lekárov aj sestry, aby ostali pracovať po štúdiu v SR;
 • zaviesť ostatné služby v elektronickom zdravotníctve – eLab, eObjednanie a eVyšetrenie.

Tieto zistenia sú súčasťou Súhrnnej implementačnej správy revízie výdavkov za rok 2021.

Súhrnná implementačná správa

Aktualizované 12. 9. 2023