Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Šetríme výdavky efektívnym spôsobom?
Aktualita

Šetríme výdavky efektívnym spôsobom?

Aktualizované 8. 9. 2023

Obsah

Ako sa nám darí šetriť verejné výdavky bez toho, aby sme znižovali kvalitu verejných služieb?

Odpoveď na túto otázku má cenu zlata osobitne v krízových časoch, keď treba pomáhať zraniteľným firmám či domácnostiam.

Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA) na Úrade vlády SR pravidelne skúma, ako sa jednotlivým ministerstvám darí zvyšovať efektívnosť vo verejných výdavkoch, pričom sa opiera o plány opatrení vychádzajúce z revízie výdavkov Útvaru hodnoty za peniaze (UHP).

V roku 2021 boli odpočty plnenia odporúčaných opatrení vykonané pre sektor zdravotníctva, obrany, informatizácie, kultúry a pôdohospodárstva, kedy sa z odporúčaných 336 miliónov eur pre tieto sektory spolu v daný rok podarilo ušetriť viac ako 157 miliónov eur.

V zdravotníctve sa v roku 2021 darilo šetriť podľa plánu, hlavne v liekovej politike. Výsledky odpočtu však významne ovplyvnila pandémia.

Obrana v roku 2021 ušetrila podľa odporúčaní UHP, a to predovšetkým stabilizovaním platov profesionálnych vojakov.

Opatrenia v sektore štátnych IT služieb a informatizácii boli zamerané predovšetkým na metodické usmernenia, ktorých aplikácia do praxe by mala priniesť úspory v nasledujúcom období.
V kultúre sa v roku 2021 podarilo ušetriť najmä na údržbe hardvéru a softvéru digitalizačných pracovísk, a to trikrát viac ako sa plánovalo.

Menej úspechov bolo zaznamenaných v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, kde plnenie opatrení revízie výdavkov stagnovalo.

Podrobné zistenia uvádzame v Súhrnnej implementačnej správe revízie výdavkov za rok 2021, ktorú vzala na vedomie vláda.

Celé znenie Súhrnnej implementačnej správy

Aktualizované 8. 9. 2023