Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka Oficiálna stránka

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Národná rada pre produktivitu (NRP)

Národná rada pre produktivitu (NRP)

  • ISA plní funkciu sekretariátu Národnej rady pre produktivitu.
  • NRP bola zriadená na základe odporúčania Rady z 20. septembra 2016 týkajúceho sa zriadenia národných rád pre produktivitu v členských štátoch eurozóny.
  • NRP má 11 členov s volebným právom a 6 členov s poradenskou funkciou. Volebné právo majú analytické jednotky štátnej správy (Inštitút pre stratégie a analýzy, Inštitút finančnej politiky, Inštitút sociálnej politiky, Inštitút vzdelávacej politiky, Inštitút hospodárskej politiky, Analytický útvar digitálnych a rozvojových politík), Slovenská akadémia vied, Národná banka Slovenska, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Slovenská banková asociácia, Štatistický úrad SR.
  • Základnou úlohou NRP je vykonávať hodnotenie produktivity a konkurencieschopnosti Slovenskej republiky a analyzovať vývoj v súvisiacich oblastiach. Národná rada zverejňuje analýzy o vývoji produktivity a konkurencieschopnosti (prelink).
  • Závery národnej rady sú predmetom diskusií s účasťou relevantných verejných a súkromných inštitúcií a sociálnych partnerov. Cieľom je posilňovanie politického dialógu na vnútroštátnej úrovni a dosahovanie čo najvyššieho stupňa transparentnosti a profesionality.

Základné dokumenty

Report on Productivity and Competitiveness of the Slovak Republic 2020
Document
Data
PDF
XLSX
O Národnej rade pre produktivitu
Prezentácia SK
Presentation EN
PDF
PDF
Štatút
SK
EN
PDF
PDF
Správa o produktivite a konkurencieschopnosti Slovenska 2019
Dokument SK
Document EN
Prezentácia
Recenzia – Firdmuc
Recenzia – Pástor
Recenzia – Labaj
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF

Ďalšie dokumenty

Growth and Productivity Accounts
prezentácia, 20.11.2019
PDF
OECD skills outlook 2019: Thriving in a digital worldok 2017
prezentácia, 20.11.2019
PDF
Investing in people’s competences: a cornerstone for growth and well-being in the EU
prezentácia, 14.11.2019
PDF
Remarks on Competitiveness
prezentácia, 14.11.2019
PDF
Productivity 2019 – Summary and recommendations
dokument, 13.11.2019
PDF
Competitiveness and external balances EU surveillance and the role of National Productivity Boards
prezentácia, 13.11.2019
PDF
Productivity: Improving the conditions for growth
prezentácia, 12.11.2019
PDF
Two analyses on productivity in the Danish educational system
prezentácia, 12.11.2019
PDF
Competitiveness in the euro area: where do we stand?
prezentácia, 11.11.2019
PDF
Skills Mismatch & Productivity in the EU
discussion paper, 14.7.2019
PDF
Economists’ Musings on Human Capital Investment: How Efficient is Public Spending on Education
discussion paper, 18.6.2018
PDF